Aluminium ....  ? zł/kg
  Miedź .... ? zł/kg
  Mosiądź .... ? zł/kg
  Stal nierdzewna(kwasówka).... ? zł/kg
  Akumulatory .... ? zł/kg
  Ołów .... ? zł/kg
  Chłodnice ....  ? zł/kg
  Al. puszka .... ? zł/kg
  Stal                   
  żeliwo/grube .... ? gr/kg
  blacha .... ? gr/kg

UWAGA: Z uwagi na dynamiczne zmiany cen na rynku surowców wtórnych, zapytania co do cen prosimy kierować bezpośrednio na nr. tel 502-954-182 lub 516-774-121.